Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Kotvení skalního svahu

Při výpočtu skalního svahu na rovinné smykové ploše je možné zadat dva typy kotev:

Aktivní

Aktivní kotvou se rozumí předpínaná kotva, kdy jsou kotevní síly aktivovány před posunem horninového bloku. Normálová síla zvyšuje normálové napětí na smykové ploše a tím smykové vzdorující síly, tečná složka je přičtena (resp. odečtena) k posouvajícím (aktivním) silám.

Pasivní

Pasivní kotva je aktivována posunem horninového bloku (tj. nepředpínané kotvy). Normálová síla zvyšuje normálové napětí na smykové ploše a tím smykové vzdorující síly, tečná složka je přičtena ke vzdorujícím (pasivním) silám.

Rozklad kotevní síly

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.