0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Pasivní tlak - SP 22.13330.2016

Pasivní tlak je počítán pomocí vzorce:

kde:

σz

-

svislé geostatické napětí

c

-

soudržnost zeminy

Kp

-

součinitel pasivního zemního tlaku

Součinitel pasivního zemního tlaku Kp je dán vztahem:

kde:

φ

-

úhel vnitřního tření zeminy

δ

-

úhel tření mezi zeminou a konstrukcí

β

-

sklon povrchu terénu

α

-

odklon rubu konstrukce od svislé

Vodorovné a svislé složky pasivního tlaku jsou počítány pomocí vzorců:

kde:

σp

-

pasivní zemní tlak

δ

-

úhel tření mezi zeminou a konstrukcí

α

-

odklon rubu konstrukce od svislé

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.