Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Pasivní tlak - SP 22.13330.2016

Pasivní tlak je počítán pomocí vzorce:

kde:

σz

-

svislé geostatické napětí

c

-

soudržnost zeminy

Kp

-

součinitel pasivního zemního tlaku

Součinitel pasivního zemního tlaku Kp je dán vztahem:

kde:

φ

-

úhel vnitřního tření zeminy

δ

-

úhel tření mezi zeminou a konstrukcí

β

-

sklon povrchu terénu

α

-

odklon rubu konstrukce od svislé

Vodorovné a svislé složky pasivního tlaku jsou počítány pomocí vzorců:

kde:

σp

-

pasivní zemní tlak

δ

-

úhel tření mezi zeminou a konstrukcí

α

-

odklon rubu konstrukce od svislé

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.