0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Posouzení mezní stavy

Program provede posouzení dříku a kořene:

Posouzení průřezu mikropiloty

Při posouzení průřezu se kontroluje vnitřní stabilita průřezu a únosnost průřezu.

1) Vnitřní stabilita průřezu

kde:

Nmax

-

maximální normálová síla, zadávaná v rámu "Zatížení"

Ncrd

-

výpočtová kritická normálová síla

kde:

Ncr

-

normová kritická normálová síla, vypočtena dle zvolené metody v záložce "Mikropiloty"

γmf

-

součinitel redukce kritické síly, zadávaný v záložce "Mikropiloty" (mezní stavy)

2) Únosnost průřezu

kde:

σs

-

napětí v oceli, vypočtené dle způsobu namáhání (průřez namáhaný pouze osovou silou nebo momentem a osovou silou)

Rsd

-

výpočtová pevnost oceli

kde:

Rs

-

normová pevnost oceli, zadávaná v rámu "Materiál"

γss

-

součinitel spolehlivosti oceli, zadávaný v záložce "Mikropiloty" (mezní stavy)

Posouzení kořene

kde:

Nmax

-

maximální normálová síla, zadávaná v rámu "Zatížení"

Qrd

-

výpočtová únosnost kořene mikropiloty

kde:

Q

-

normová únosnost kořene mikropiloty, vypočtena v závislosti na použité metodě (viz "Únosnost kořenové části mikropiloty")

γr

-

součinitel redukce únosnosti kořene, zadávaný v záložce "Mikropiloty" (mezní stavy)

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.