Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Tvorba řezu z vytvořeného modelu podloží

V dialogovém okně zadání řezu lze řez vytvořit podle 3D modelu podloží tlačítkem "Převzít z 3D modelu". Program provede řez modelem, vytvoří linie a body přiřazení zemin.

Body, ve kterých se přiřazuje zemina, mají při generaci přednost před zeminami v zemních profilech.

Načtení řezu z 3D modelu podloží

S vygenerovaným řezem můžeme normálně pracovat. Pokud chceme model podloží zpětně upravit, přiřadíme nově vytvořené linii rozhraní. Tato linie/rozhraní se zobrazuje v tabulce oranžově a její body jsou přeneseny do rozhraní a tím upraví model podloží.

Úprava rozhraní pro 3D model podloží

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.