0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Tvorba řezu z vytvořeného modelu podloží

V dialogovém okně zadání řezu lze řez vytvořit podle 3D modelu podloží tlačítkem "Převzít z 3D modelu". Program provede řez modelem, vytvoří linie a body přiřazení zemin.

Body, ve kterých se přiřazuje zemina, mají při generaci přednost před zeminami v zemních profilech.

Načtení řezu z 3D modelu podloží

S vygenerovaným řezem můžeme normálně pracovat. Pokud chceme model podloží zpětně upravit, přiřadíme nově vytvořené linii rozhraní. Tato linie/rozhraní se zobrazuje v tabulce oranžově a její body jsou přeneseny do rozhraní a tím upraví model podloží.

Úprava rozhraní pro 3D model podloží

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.