0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Poklesová kotlina pří více výrubech

Program pro výpočet sednutí členěných výrubů a vícenásobných výrubů používá princip superposice. Nejprve spočte podle zadaných parametrů poklesové kotliny a vodorovné deformace od jednotlivých výrubů a poté provede dopočet celkové poklesové kotliny.

Ze spočtené poklesové kotliny se dále dopočítají ostatní veličiny - vodorovná přetvoření a sklony poklesové kotliny.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.