0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Součinitel adheze

Empirický součinitel adheze α zohledňuje chování zeminy na plášti piloty a je ovlivněn materiálem piloty, průměrem piloty, kvalitou povrchu pláště piloty a okolní zeminou. V programu jsou hodnoty tohoto součinitele zavedeny podle následujícího grafu uvedeného v publikaci M.J. Tomlinson: Pile Design and Construction Practice.

Graf pro určení součinitele adheze

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.