Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5

Skupina pilot

Program je určen k výpočtu skupiny pilot s tuhou základovou deskou pomocí pružinové metody (MKP) nebo analytického řešení. Obecné zatížení pilotové skupiny působí do středu základové desky. Geologický profil je tvořen vodorovnými vrstvami zemin nebo hornin. Piloty mohou být plovoucí, opřené nebo vetknuté do podloží.

 • Program dostupný v balíčcích:

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Vlastnosti programu

Analytická řešení

Pružinová metoda (MKP) - Výpočet prostorového působení skupiny pilot

 • výpočet natočení a deformace (přemístění) tuhé základové desky
 • libovolné množství kombinací zatížení vstupujících do výpočtu
 • kloubové nebo tuhé spojení pilot se základovou deskou
 • možnost zadání šikmých pilot a obecného tvaru základové desky
 • piloty plovoucí, opřené nebo vetknuté do základové půdy
 • výpočet skupiny mikropilot
 • automatický dopočet tuhosti pružin po délce piloty na základě parametrů zemin
 • možnost zadaní vodorovných i svislých pružin po délce piloty
 • průběh deformací a vnitřních sil po délce jednotlivých pilot ve skupině
 • dimenzování nosné výztuže do pilot podle ČSN, EC 2, BS, PN, IS, ACI, GB, SNiP

Další výhody

Výukové materiály

Novinky v GEO5 2021

GEO5 2021
 • Nástroj Dodatky
  (ve všech programech)
 • Stratigrafie - Zemní práce
  (nový modul)
 • MKP – Zemětřesení
  (nový modul)
 • Import vrtů z ČGS
  (Stratigrafie)
 • Pažiny a převázky pažících konstrukcí
  (Pažení posudek)
 • Přitížení vodou nad terénem
  (Stabilita Svahu)

Ukázka výstupu z programu Skupina pilot

GEO5 Skupina Pilot - Ukázka výstupu z programu Skupina pilot

Výhody výstupního dokumentu GEO5

 • Možnost tvorby vlastní struktury dokumentu
 • Hlavička s logem společnosti
 • Možnost přidat neomezeně obrázků
 • Základní úpravy obrázků
 • Aktualizace obrázků při změně dat

Napojení na programy

Program umožňuje přenést některá data k dalšímu posouzení do následujících programů:

 • Pilota – posouzení a dimenzování osamělé piloty
 • Mikropilota - posouzení osamělé mikropiloty

Více o možnostech propojení programů GEO5.

Více názorů

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.