Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Kopírování dat do ostatních programů GEO5

Program Stratigrafie umožňuje kopírování a následné vložení Výsledných řezů a Výsledných profilů do ostatních programů GEO5.

Následující postup ukazuje příklad zkopírování výsledného řezu do programu Stabilita Svahu. Princip kopírování výsledných profilů, popřípadě výsledných řezů do jiných programů, je však naprosto shodný.

1. V programu Stratigrafie si vybereme řez, který chceme zkopírovat, a použijeme tlačítko "Kopírovat výsledný řez do schránky".

Kopírování řezu v programu Stratigrafie

2. Otevřeme program Stabilita Svahu a v horní nástrojové liště zvolíme v nabídce "Úpravy" možnost "Vložit data". Dále potvrdíme všechna data ke vložení tlačítkem "OK".

Vložení řezu do programu Stabilita Svahu

Výsledkem uvedeného postupu je zkopírovaný řez včetně všech rozhraní a přiřazení zemin.

Výsledný zkopírovaný řez v programu Stabilita Svahu

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.