Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Přírůstek napětí od přitížení

Program počítá přírůstek napětí v zemním a horninovém masívu od přitížení podle teorie pružného poloprostoru (Boussinesq).

Přírůstek napětí v bodě masívu od nekonečného pásového přitížení se stanoví podle následujícího schématu:

Stanovení napětí od nekonečného pásového přitížení

Lichoběžníkové přitížení program automaticky rozdělí na deset pásových zatížení. Výsledné napětí v bodě od pásového přitížení se stanoví jako součet změn napětí od jednotlivých pásových přitížení.

Přírůstek napětí od bodového přitížení se vypočte následovně:

Přitížení vztažené k bodu "O"

kde:

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.