0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Přírůstek napětí od přitížení

Program počítá přírůstek napětí v zemním a horninovém masívu od přitížení podle teorie pružného poloprostoru (Boussinesq).

Přírůstek napětí v bodě masívu od nekonečného pásového přitížení se stanoví podle následujícího schématu:

Stanovení napětí od nekonečného pásového přitížení

Lichoběžníkové přitížení program automaticky rozdělí na deset pásových zatížení. Výsledné napětí v bodě od pásového přitížení se stanoví jako součet změn napětí od jednotlivých pásových přitížení.

Přírůstek napětí od bodového přitížení se vypočte následovně:

Přitížení vztažené k bodu "O"

kde:

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.