0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Aktivní kóty a objekty

Systém aktivních kót a objektů umožňuje rychlejší editaci zadaných dat.

  • Aktivní kóta je kóta, kterou lze editovat přímo na desktopu obrazovky. Hodnota aktivní kóty je označena rámečkem (čárkovanou čarou). Kliknutím levého tlačítka myši na hodnotu se rámeček změní (je zobrazen plnou čarou) a u čísla začne blikat kurzor a lze kótu editovat. Editaci ukončíme klávesou "Enter", nebo kliknutím levého tlačítka myši mimo rámeček s hodnotou. Změna se okamžitě zobrazí na  desktopu.
  • Aktivní objekt funguje obdobně. Poklepáním (double-click) levého tlačítka myši se aktivuje editace. V tomto případě neměníme hodnoty na desktopu, ale v dialogovém okně, ve kterém byl objekt vytvořen. Na obrázku je zobrazen příklad aktivního objektu (přitížení), kdy poklepáním na desktopu otevřeme dialogové okno "Editace přitížení". U aktivních objektů lze též využít možnosti kontextové nabídky.

Příklad použití aktivní kóty a objektu

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.