0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Tvorba zemního profilu z vrtu

V případě vytváření zemního profilu na základě provedeného vrtu tlačítko "Zkopíruj profil z polní zkoušky" překopíruje mocnosti vrstev zemin tak, jak byly zadány v rámu "Zkoušky". Po zaškrtnutí možnosti "Přidávat zeminy" se z původní zkoušky přenesou i jednotlivé typy zemin.

Reálné vrty jsou tvořené mnoha vrstvami - geotechnik však pracuje se zjednodušeným modelem. K tomu jsou určeny geotechnické typy. V programu Stratigrafie se zadávají vrty přesně, k jejich zjednodušení dochází při tvorbě zemních profilů, které představují geotechnický model. Velmi výhodné je upravovat a tvořit Zemní profily až při tvorbě IG řezů.

Dialogové okno "Úprava zemního profilu" - vrt

V levé části dialogového okna vidíme původní zadanou zkoušku (vrt). V pravé části dialogového okna je zobrazen zemní profil. Mocnosti jednotlivých vrstev a typy zemin lze v tabulce libovolně upravit.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.