Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Průběhy tlaku nad smykovou plochou

Průběh zatížení stabilizační piloty nad smykovou plochou se stanoví z velikosti sil P a T. Předpokládá se průběh konstantní, trojúhelníkový nebo lichoběžníkový (pro program "Stabilizační pilota" se rozdělení aktivní a pasivní síly zadává v rámu "Stanovení tlaku"). Pro pasivní (vzdorující) sílu P lze též uvažovat průběh parabolický, který se pro zjednodušení aproximuje částí trojúhelníkovou a částí lichoběžníkovou.

Uvažované tvary průběhu zatížení piloty nad smykovou plochou

Doporučení pro rozdělení aktivní síly

  • Rozdělení dle trojúhelníku - vrstva nad smykovou plochou tvořena hrubozrnnými zeminami (štěrk)
  • Rozdělení dle obdélníku - vrstva nad smykovou plochou tvořena jemnozrnnými zeminami (jíl)
  • Rozdělení dle lichoběžníku - vrstva nad smykovou plochou tvořena hrubozrnnými i jemnozrnnými zeminami

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.