Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Průběhy tlaku nad smykovou plochou

Průběh zatížení stabilizační piloty nad smykovou plochou se stanoví z velikosti sil P a T. Předpokládá se průběh konstantní, trojúhelníkový nebo lichoběžníkový (pro program "Stabilizační pilota" se rozdělení aktivní a pasivní síly zadává v rámu "Stanovení tlaku"). Pro pasivní (vzdorující) sílu P lze též uvažovat průběh parabolický, který se pro zjednodušení aproximuje částí trojúhelníkovou a částí lichoběžníkovou.

Uvažované tvary průběhu zatížení piloty nad smykovou plochou

Doporučení pro rozdělení aktivní síly

  • Rozdělení dle trojúhelníku - vrstva nad smykovou plochou tvořena hrubozrnnými zeminami (štěrk)
  • Rozdělení dle obdélníku - vrstva nad smykovou plochou tvořena jemnozrnnými zeminami (jíl)
  • Rozdělení dle lichoběžníku - vrstva nad smykovou plochou tvořena hrubozrnnými i jemnozrnnými zeminami

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.