Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Koeficient vlivu tvaru piloty s

Tento součinitel s vyjadřuje vliv tvaru obdélníkové piloty, čili poměr stran b/a. Jeho hodnoty jsou uvedeny v následujícím grafu v (závislosti na b/a):

Graf pro určení součinitele tvaru piloty s (a - délka nejmenší strany plochy paty, b - největší strana)

V normě NBN EN 1997-1 ANB je součinitel tvaru s definován následovně:

- pro kruhové piloty

- pro čtvercové nebo obdélníkové piloty

kde:

a

-

kratší strana paty piloty

b

-

delší strana paty piloty

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.