0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Koeficient vlivu tvaru piloty s

Tento součinitel s vyjadřuje vliv tvaru obdélníkové piloty, čili poměr stran b/a. Jeho hodnoty jsou uvedeny v následujícím grafu v (závislosti na b/a):

Graf pro určení součinitele tvaru piloty s (a - délka nejmenší strany plochy paty, b - největší strana)

V normě NBN EN 1997-1 ANB je součinitel tvaru s definován následovně:

- pro kruhové piloty

- pro čtvercové nebo obdélníkové piloty

kde:

a

-

kratší strana paty piloty

b

-

delší strana paty piloty

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.