0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Úpravy souřadnic

U celého mračna můžeme využít změnu souřadnic. To je vhodné zejména v případě, že skládáme více mračen z jednotlivých zaměření v lokálních souřadnicích dohromady.

Program nabízí následující možnosti:

  • "posun o" - dojde k posunu všech bodů o zadanou vzdálenost ve směru osy x, y, z
  • "změna znaménka osy" - program umožní otočit znaménko u osy x a y
  • "posun podle změny souřadnic bodu" - po zadání "svázání" původních a nových souřadnic jednoho bodu převede program všechny body do nových souřadnic tak, aby mezi nimi byly zachovány původní vzdálenost
  • "rotace kolem os"

Úprava mračna změnou souřadnicového systému

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.