Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 software

Výuková videa

Krátké video tutoriály seznámí uživatele se základním ovládáním programů a rovněž s postupy, jak jednoduše vyřešit dané úlohy za použití našich programů.

Nastavení
Program:
Jazyk:
Podpora pro GEO5
Výukové materiály a podpora pro GEO5 (2:31) 7/2019 Všechny programy GEO5
Základy práce s GEO5
Začínáme s programy GEO5 (4:11) 3/2021 Všechny programy GEO5
Export pro BIM v programech GEO5 (3:40) 4/2019 Všechny programy GEO5
Použití funkce Popisky v programech GEO5 (3:07) 11/2019 Všechny programy GEO5
Použití funkce Dodatky v programech GEO5 2021 (2:20) 11/2020 Všechny programy GEO5
Jednotlivé programy GEO5
Představení programu GEO5 Stabilita svahu (4:17) 11/2020 Stabilita svahu
Představení programu GEO5 Pilota CPT (3:11) 11/2016 Pilota CPT
Výpočet proudění v programu GEO5 Stabilita svahu (2:50) 5/2022 Stabilita svahu, Stabilita svahu – Proudění
Geologie a Stratigrafie
Použití modulu Dokumentace v programu GEO5 Stratigrafie (4:43) 4/2019 Stratigrafie: Modul Dokumentace
Tvorba geologického řezu v programu GEO5 Stratigrafie (6:21) 5/2019 Stratigrafie: Modul Řezy
Tvorba modelu podloží z IG řezů v programu GEO5 Stratigrafie (5:09) 11/2019 Stratigrafie: Modul Řezy
Modelování zemních úprav v programu GEO5 Stratigrafie (3:24) 11/2020 Stratigrafie: Modul Zemní práce
Načítání geologických map a vrtné prozkoumanosti do GEO5 Stratigrafie (1:19) 5/2021 Stratigrafie, Stratigrafie
GEO5 2022 a geotechnický BIM (4:18) 11/2021 Stratigrafie
Zpracování mračen bodů v GEO5 2023 (1:35) 11/2022 Mračno bodů, Stratigrafie, Stratigrafie – Dokumentace, Stratigrafie – Řezy, Stratigrafie – Zemní práce
Mobilní aplikace pro sběr dat z geologického průzkumu - GEO5 Data Collector (1:30) 11/2022 Mračno bodů, Stratigrafie, Stratigrafie – Dokumentace, Stratigrafie – Řezy, Stratigrafie – Zemní práce

Vyzkoušejte si práci s programy GEO5

Aktivujte si zdarma 14denní zkušební verzi bez výpočetních omezení.