Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Úpravy

Tlačítka na liště jsou určena pro práci s daty v rozpracované úloze. Lišta má jinou podobu v 1D a 2D programech. Nástrojová lišta obsahuje následující tlačítka:

Nástrojová lišta "Úpravy" - 1D programy

Nástrojová lišta "Úpravy" - 2D programy

Některá tlačítka jsou rozdělena na dvě části a jedním tlačítkem lze ovládat více funkcí (oddělená část vpravo se šipkou).

Použití tlačítka pro více funkcí

Funkce jednotlivých tlačítek jsou následující:

Kopírovat data

Vložit data

  • Otevře dialogové okno a vloží ze schránky vybraná data z jiného programu GEO5 - např. z programu "Tlaky" do programu "Tížná zeď".

Zpět

  • Vrátí poslední provedený krok - funkce je dostupná pouze v programech prostředí 2D a musí být zapnuta v dialogovém okně "Možnosti".

Zpět (více kroků)

  • Nabídne seznam kroků, které je možné vrátit.

Znovu

  • Obnoví jeden vrácený krok - funkce je dostupná pouze v programech prostředí 2D a musí být zapnuta v dialogovém okně "Možnosti".

Znovu (více kroků)

  • Nabídne seznam kroků, které je možné obnovit.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.