0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Posouzení patky na protlačení

Průřez je namáhán zadanými momenty MSdx, MSdy a silou FSd, která se vypočte podle vzorce:

kde:

A

-

plocha patky

V

-

zadaná svislá síla ve sloupu

At

-

plocha znázorněná šrafováním na následujícím obrázku

Dimenzování smykové výztuže - plocha At

Program vytváří kontrolní obvody ve vzdálenosti "a" 0,5d2d v případě nevyztuženého základu a 0,5d4d při použití smykové výztuže (d je efektivní výška patky).  Smyková výztuž je uvažována ve vzdálenosti menší než 2d od okraje sloupu. Kontrolní obvody jsou konstruovány v intervalech 0,25d.

V každém kontrolním obvodu je spočteno napětí od zatížení τSd pomocí postupu 19.5.2,

K se získá z tabulky 19.2

únosnost nevyztuženého průřezu τRd1 dle 19.5.3.2

a případně únosnost vyztuženého průřezu τRd3  dle 19.4.2, 15.5.4.

Dále je kontrolována únosnost tlakové diagonály na obvodu sloupu τRd2 dle 19.5.3.1, která je závislá na rozměrech sloupu a tloušťce patky.

Pro τSd < τRd1 průřez vyhovuje bez smykové výztuže.

Pro τSd > τRd1 a τSd < τRd2 je nutné navrhnout smykovou výztuž.

Pro τSd > τRd2 nelze smykovou výztuž navrhnout a je nutné zvětšit výšku průřezu.

Kontrolní průřez s nejhorším poměrem zatížení a únosnosti je považován za kritický a vyznačen v programu.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.