Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Posouzení patky na protlačení

Program umožňuje posoudit patku na protlačení sloupu, popřípadě navrhnout smykovou výztuž. Kritický průřez namáhaný na smyk Ucr je vzdálen od kraje sloupu o polovinu tloušťky patky. Je namáhán zadanými momenty Mx, My a silou Fl, která se vypočte podle vzorce:

kde:

A

-

plocha patky

Q

-

zadaná svislá síla ve sloupu

At

-

plocha znázorněná šrafováním na následujícím obrázku

Dimenzování smykové výztuže - plocha At

Program vypočte maximální smykovou sílu Fl v kritickém průřezu (přidá se vliv nevyváženého momentu podle přílohy F), dále pak posouvající sílu přenášenou betonem bez smykové výztuže Fc (čl. 6.5.1) a maximální dovolenou sílu Fmax (čl. 6.5.3). Zatížení i únosnosti jsou vztaženy na jednotku délky kritického průřezu.

βh = 0.9 pro h ≥ 2000mm

βh = 1 pro h ≤ 800mm, mezilehlé hodnoty jsou interpolovány

kde βs je poměr delší a kratší strany patky

kde αs:

40

-

pro vnitřní sloup

30

-

pro okrajový sloup

20

-

pro rohový sloup

Pro Fl < Fc průřez vyhovuje bez smykové výztuže.

Pro Fl > Fc a F< Fmax je nutné navrhnout smykovou výztuž. Smyková síla na mezi únosnosti se vypočte podle vztahů (čl. 6.5.3):

kde:

um

-

délka kritického průřezu

α

-

sklon ohybů

Asbu

-

plocha ohybů na jednotku délky kritického průřezu

Pro F > Fmax nelze smykovou výztuž navrhnout a je nutné zvětšit výšku průřezu.

Pro úzké patky a pro základové pasy je provedena navíc kontrola smykové únosnosti betonu podle článku 8.2.9 normy GB50007-2011.

kde:

b0 je průměrná šířka základové patky.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.