0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

DL/T 5219 - 2005

Tento způsob posouzení vychází z čínské normy DL/T 5219 - 2005. Oproti kuželové metodě a standardnímu postupu se liší zavedením kritické hloubky hc, která závisí na typu zeminy a tvaru základu. V dialogovém okně "Posouzení tažené patky" lze hodnotu kritické hloubky hc buď přímo zadat anebo ji program automaticky dopočte v závislosti na zadaném typu zeminy a tvaru základu podle tabulky 6.3.1-1 - Kritická hloubka hc.

Tabulka 6.3.1-1 s hodnotami kritické hloubky podle čínské normy DL/T 5219-2005

Typ zeminy

Stav zeminy (Ulehlost, konzistence)

Kritická hloubka hc pro tažený základ

Kruhový základ

Čtvercový základ

Písek, hlína

Ulehlá až středně ulehlá

2,5D

3,0B

Jíl

Tuhá až tvrdá

2,0D

2,5B

Plastická

1,5D

2,0B

Měkká

1,2D

1,5B

Poznámka 1: Pokud je pro obdélníkový základ poměr mezi jeho délkou a šířkou B menší než 3, pak se kritická hloubka hc určí jako pro kruhový základ podle vztahu D = 0,6*(B+L´)

Poznámka 2: Zemina se uvažuje v přirozeném stavu.

V rámu "1. MS" se v dialogovém okně "Posouzení tažené patky" jako další vstupní parametr výpočtu zadává úhel roznosu α. Vliv sousedního základu je popsán v kuželové metodě. Odklon sloupu θ nemá na výpočet únosnosti tažené patky (odporu proti zvednutí) žádný vliv.

Dialogové okno "Posouzení tažené patky" - DL/T 5219-2005

Posouzení tažené patky podle DL/T 5219-2005

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.