Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Program Sedání

Výpočet sedání terénu od přitížení, resp. změny hladiny podzemní vody a určení poklesové kotliny podle ČSN 73 1001.

Nápověda k programu "Sedání" zahrnuje mimo jiné následující oblasti:

  • Zadávání dat v jednotlivých rámech:

Projekt

Nastavení

Rozhraní

Násep

Zářez

Nestlačitelné podloží

Zeminy

Přiřazení

Přitížení

Voda

Nastavení fáze

Výpočet

  • Normy a metody výpočtu

  • Teorie k výpočtům v programu "Sedání":

Napětí v zemině

Výpočet sedání

  • Informace k výstupům

  • Obecné informace pro práci v uživatelském prostředí programů GEO5

  • Společné zadávání pro všechny programy

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.