0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Nastavení kreslení

Pomocí rámu "Nastavení kreslení" se nastavují parametry kresby (to, co je zobrazeno na desktopu). V jakémkoliv režimu zadávání dat lze rám v dolní části desktopu přepnout do režimu "Nastavení kreslení". Přepnutí se provádí pomocí tlačítka na nástrojové liště "Ovládání kresby".

Funkční tlačítko nastavení kreslení

Jednotlivé sloupce v okně korespondují s jednotlivými režimy zadávání dat. Vlevo je vždy zobrazeno nastavení aktuálního režimu (na obr. rám "Voda"). V dalších sloupcích lze definovat zobrazení ostatních vykreslených objektů. V rámu lze nastavit pouze kreslení objektů aktuálně zobrazených.

Rám v režimu "Nastavení kreslení"

Tlačítko "Použít všude" v dolní části každého sloupce nastaví předvolené parametry kresby pro všechny režimy zadávání dat.

Tlačítko "Výchozí nastavení" vrátí původní defaultní nastavení programu.

Nastavení v tomto rámu slouží výhradně k definování parametrů zobrazení kresby na desktopu - nastavení parametrů kresby pro výstupy (tisk) se definují v režimu "Přidání obrázku".

Dále může rám obsahovat sloupce se speciálními nastaveními, která se zobrazují jen v některých případech a jen pro některé programy:

  • Nastavení zobrazení výsledků výpočtu (1).
  • Pracovní plocha (2D programy) - definují se některá speciální nastavení (zobrazení rozsahu kresby, měřítko) a jsou to globální nastavení pro všechny režimy zadávání (2).
  • Násobitel výšky (2D programy) - umožňuje změnu měřítka ve svislém směru (z) (3).
  • Roztažení kresby (1D programy) - umožňuje změnu měřítka v horizontálním směru (x) (3).
  • Šířka 3D - definuje v režimu 3D zobrazení úlohy šířku zobrazené kresby (3).
  • Ukládání pohledů (programy Sedání, MKP) (4).

Nastavení barev pozadí, barev čar, stylů čar a stylů výplní se definuje pro všechny programy ve "Správci stylů zobrazení".

Rám v režimu "Nastavení kreslení" - speciální nastavení

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.