0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Zemní profily

Rám "Zemní profily" obsahuje tabulku se všemi zemními profily. V tabulce je zobrazen název původní zkoušky, její souřadnice a typ profilu - vedle tabulky je vykreslen vybraný profil.

Zemní profily se tvoří automaticky ze zkoušek. Každé zkoušce odpovídá jeden zemní profil. Název zemního profilu nebo souřadnice zkoušky nelze zadávat ani editovat - odpovídají vždy příslušné zkoušce.

Zemní profil je tedy interpretací zkoušky do podoby geologického profilu.

Ze zemních profilů se tvoří sondy, ze kterých se vytváří model podloží. Každý správně zadaný zemní profil automaticky vytváří sondu - (pokud to nezakážeme vypnutím tlačítka "Profil je aktivní pro generování modelu podloží").

Pokud je některý (nebo více zemních profilů) vybráno, zobrazí se na liště tlačítko "Tisknout protokol" a můžeme vytvořený zemní profil tisknout spolu se zkouškou jako součást geologické dokumentace.

Pokud zemní profil není správně zadán, je označen v tabulce červeně s popisem "Nedefinovaný" a sonda pro generaci modelu podloží se nevytvoří.

Zvláštním stavem zemního profilu je, pokud je umístěn mimo staveniště. V tomto případě se profil zkoušky nevykresluje a netvoří sondu.

Tvorba profilu se liší v závislosti na typu zkoušky:

Provádět interpretaci zkoušek do zemních profilů je nejvýhodnější při tvorbě IG řezů, kdy můžeme upravovat a tvořit Zemní profily v rámci modelování geologického řezu.

Rám "Zemní profily"

Zobrazení kresby na desktopu lze v jakémkoliv režimu zadávání dat upravovat pomocí nastavení v dialogovém okně "Nastavení kreslení" a pomocí tlačítek na nástrojové liště "Ovládání kresby".

Důležitou funkcí programu je využití tlačítka "ZPĚT", které umožnuje se kdykoliv vrátit k původnímu stavu před úpravou.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.