Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Hřebíky

Rám "Hřebíky" obsahuje tabulku se seznamem zadaných hřebíků. Přidání hřebíků se provádí v dialogovém okně "Nové hřebíky". Zadané hřebíky lze také editovat na desktopu pomocí aktivních objektů.

V dialogovém okně se zadává umístění (počátek x, z), délka l a sklon hřebíku α, vzdálenost mezi hřebíky b, únosnost na přetržení Rt a, únosnost na vytržení Tp a únosnost hlavy hřebíku Rf. Při zadávání se počátek (hlava) hřebíku automaticky umístí na povrch terénu. Všechny zadané parametry hřebíku lze měnit ve fázi budování, kde byl zadán.

Rám "Hřebíky"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.