0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Korekční součinitel tuhosti piloty Rk

Tento součinitel Rk vystihuje tuhost piloty v závislosti na koeficientu tuhosti piloty K a poměru délky piloty a průměru piloty (l/d). Jeho hodnoty jsou uváděny následujícím grafem a do programu jsou zavedeny numerickou závislostí.

Korekční součinitel tuhosti piloty Rk

Literatura:

Poulos, H. G. et. Davis, E. H.: Pile Foundations Analysis and Design. New York: John Wiley and Sons, 1980, chapter 5.3.3, pp. 89 (figure 5.19).

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.