Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Korekční součinitel tuhosti piloty Rk

Tento součinitel Rk vystihuje tuhost piloty v závislosti na koeficientu tuhosti piloty K a poměru délky piloty a průměru piloty (l/d). Jeho hodnoty jsou uváděny následujícím grafem a do programu jsou zavedeny numerickou závislostí.

Korekční součinitel tuhosti piloty Rk

Literatura:

Poulos, H. G. et. Davis, E. H.: Pile Foundations Analysis and Design. New York: John Wiley and Sons, 1980, chapter 5.3.3, pp. 89 (figure 5.19).

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.