Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Globální stabilita

V rámu "Globální stabilita" lze posoudit stabilitu svahu na kruhové smykové ploše. Zadávají se parametry smykové plochy (střed a poloměr nebo zadaní pomocí 3 bodů) a metoda výpočtu (Spencer, Bishop).

Stisknutím tlačítka "Nahradit" lze zadat body smykové plochy pomocí myši přímo na desktopu.

Zaškrtnutím volby "Optimalizovat" se počítá stabilita na nejkritičtější smykové ploše. Program umožňuje "držet" krajní body smykové plochy (zaškrtnutím volby "Držet levý bod smykové plochy" nebo "Držet pravý bod smykové plochy").

Tlačítko "Výchozí smyková plocha" umožňuje automatické zadání kruhové smykové plochy. Po zadání smykové plochy se výpočet spustí tlačítkem "Počítej".  

Vlastní posouzení stability svahu se provádí v závislosti na nastavení v záložce "Stabilitní výpočty":

  • podle EN 1997, kde je zatížení redukováno dílčími součiniteli výpočtu a posouzení provedeno podle teorie mezních stavů
  • podle LRFD, výpočet je proveden podle teorie mezních stavů
  • posouzení podle stupně bezpečnosti / mezních stavů v závislosti na zadání v rámu "Výpočet zdí".

Pro jednu zadanou úlohu lze provést více výpočtů. Tlačítko "Podrobně" otevírá dialogové okno, které obsahuje detailní výpis výsledků stability svahu, tj. parametry výsledné smykové plochy a stupeň bezpečnosti, příp. využití (pro mezní stavy).

Výsledky výpočtu jsou zobrazeny v pravé části rámu, optimalizovaná smyková plocha na desktopu. Zobrazení kresby lze měnit v rámu "Nastavení kreslení".

Rám "Globální stabilita"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.