Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Kotvy

Rám "Kotvy" obsahuje tabulku se seznamem zadaných kotev. Přidání (editace) kotev se provádí v dialogovém okně "Nová kotva". Zadané kotvy lze editovat na desktopu pomocí aktivních objektů.

Kotvy lze zadat jako předpjaté (nedefinováno, tyčové předpínací, pramencové) i nepředpjaté (Helix, tyčové nepředpínací, kotevní táhla).

Pro kotvu typu nedefinováno se síla v kotvě zadává přímo. V ostatních případech je síla automaticky dopočtena z únosnosti na přetržení, únosnosti na vytržení ze zeminy a únosnosti na vytržení ze zálivky.

Spočtené únosnosti kotev jsou redukovány příslušným stupněm bezpečnosti nebo koeficientem redukce, který se zadává v rámu "Nastavení", záložka "Kotvy".

V následujících fázích již nejde kotvy editovat.

Rám "Kotvy"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.