Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Tabulka vrstev

Tabulka vrstev zobrazuje:

  • seznam zemin nad rozhraními
  • přiřazená rozhraní pro generaci modelu pomocí geologických řezů
  • pořadí, ve kterém se bude rozhraní generovat. Pořadí generace vrstev modelu je určující pro finální podobu modelu. Defaultní nastavení je 10, aby úpravy pořadí byly co nejjednodušší a přehledné.
  • informaci, zda má být dané rozhraní vyhlazováno. Standardně se rozhraní vyhlazují.
  • informaci, že přiřazené rozhraní je typu zlom.

Tabulka vrstev

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.