Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Tabulka vrstev

Tabulka vrstev zobrazuje:

  • seznam zemin nad rozhraními
  • přiřazená rozhraní pro generaci modelu pomocí geologických řezů
  • pořadí ve kterém se bude rozhraní generovat. Pořadí generace vrstev modelu je určující pro finální podobu modelu. Defaultní nastavení je 10, aby úpravy pořadí byly co nejjenodušší a přehledné.
  • informaci zda má být dané rozhraní vyhlazováno. Standardně se rozhraní vyhlazují, ale například zlomy je vhodné ponechat rovné bez úprav.

Tabulka generovaných vrstev modelu

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.