0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Tabulka vrstev

Tabulka vrstev zobrazuje:

  • seznam zemin nad rozhraními
  • přiřazená rozhraní pro generaci modelu pomocí geologických řezů
  • pořadí, ve kterém se bude rozhraní generovat. Pořadí generace vrstev modelu je určující pro finální podobu modelu. Defaultní nastavení je 10, aby úpravy pořadí byly co nejjednodušší a přehledné.
  • informaci, zda má být dané rozhraní vyhlazováno. Standardně se rozhraní vyhlazují.
  • informaci, že přiřazené rozhraní je typu zlom.

Tabulka vrstev

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.