0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Výpočet štětové stěny

Štětová stěna se počítá standardním postupem s uvažováním působení zemních tlaků (obecně za konstrukcí působí aktivní tlak a před konstrukcí tlak pasivní). 

Při výpočtu podle mezních stavů program hledá pomocí iterací takový bod stěny, aby platila momentová výminka:

Pro tento bod program dále vyšetřuje polohu paty stěny, pro kterou je splněna součtová výminka rovnováhy posouvajících sil (dopočet hloubky vetknutí). Tím je nalezena celková délka konstrukce v zemině.

Při výpočtu podle stupně bezpečnosti program hledá pomocí iterace bod, kdy platí

Je zřejmé, že průběh vnitřních sil při tomto výpočetním postupu není příliš realistický, v některých zemích je však tento postup vyžadován.

Výpočet lze ovlivnit jednak volbou minimálního dimenzačního tlaku a jednak redukcí pasivního tlaku. Při uvažování plného pasivního zemního tlaku většinou dostaneme deformace konstrukce, které nemohou vzniknout. Skutečný pasivní zemní tlak může u konstrukce při nulové deformaci mít hodnotu tlaku v klidu a přes všechny mezilehlé hodnoty až hodnotu pasivního zemního tlaku při plné deformaci konstrukce (natočení cca 10 mRad - tj. deformace 10 mm na 1 m výšky konstrukce). Z tohoto důvodu je vhodné uvažovat zmenšené hodnoty pasivního zemního tlaku pomocí "Součinitele redukce pasivního tlaku" s hodnotou menší nebo rovnou jedné, přičemž se doporučuje uvážit následující hodnoty:

  • 0,67 - deformace se zmenší cca na polovinu,
  • 0,50 - přibližně odpovídá přetvoření konstrukce zatížené zvýšeným aktivním zemním tlakem,
  • 0,33 - přibližně odpovídá přetvoření konstrukce zatížené tlakem v klidu, konstrukce dosáhne cca dvacet procent původní deformace.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.