Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Součinitel vlivu nestlačitelné vrstvy pod patou piloty Rh

Součinitel vlivu nestlačitelné vrstvy Rh vyjadřuje vliv nestlačitelné vrstvy pod patou piloty, jeho hodnoty jsou v literatuře uváděny graficky v závislosti poměru délky piloty a průměru piloty (l/d) a poměru délky piloty a mocnosti stlačitelné vrstvy nad nestlačitelnou vrstvou (l/h popř. h/l), v programu jsou grafy implementovány v numerické podobě.

Součinitel vlivu nestlačitelné vrstvy pod patou piloty Rh

Literatura:

Poulos, H. G. et. Davis, E. H.: Pile Foundations Analysis and Design. New York: John Wiley and Sons, 1980, chapter 5.3.3, pp. 89 (figure 5.20).

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.