Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Parametry kombinací MSP

Kombinace MSP slouží k posuzování stavů, které se týkají vzhledu konstrukce, pohody osob či funkce konstrukce za běžného užívání. Obvykle se jedná především o posuzování deformací, kmitání apod. V dialogovém okně  (podobně jako v případě kombinací pro MSÚ) "Nová kombinace zatěžovacích stavů" se zadávají následující parametry:

Druh kombinace podle EN 1990

Pro mezní stavy použitelnosti lze vytvářet následující kombinace:

Charakteristická

-

kombinace dle vztahu 6.14 normy EN 1990

Častá

-

kombinace dle vztahu 6.15 normy EN 1990

Kvazistálá

-

kombinace dle vztahu 6.16 normy EN 1990

Výběr zatěžovacích stavů

Tabulka se zatěžovacími stavy umožňuje výběr zatěžovacích stavů, které budou zahrnuty v kombinaci. Zatěžovací stav lze do kombinace přidat zaškrtnutím políčka ve sloupci "Uvažovat" u příslušného ZS. Pro obecně zadané kombinace (volí se v záložce "Materiály a normy") lze zadat součinitel uplatnění, který upravuje míru zapojení zatěžovacího stavu do kombinace.

Dialogové okno "Nová kombinace zatěžovacích stavů"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.