Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

GEO5

Stabilizační pilota

Program je určen k návrhu pilotových stěn, které stabilizují sesuv svahu resp. zpevňují svah. Základem je výpočet konstrukce v programu Stabilita svahu, ze kterého se přenese spočtené zatížení do programu Stabilizační pilota. Zde lze dále ověřit navrženou konstrukci - spočítat vnitřní síly na pilotách, jejich deformace a posoudit únosnost materiálu a výztuže pilot.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Vlastnosti programu

 • výpočet vnitřních sil a deformací stabilizačních pilot
 • dimenzování průřezů (ocel, beton) podle různých norem a standardů
 • automatický výpočet koeficientu redukce zemních tlaku pro osamělé stabilizační piloty v zeminách
 • posouzení únosnosti horniny u pilot vetknutých do horninového prostředí
 • automatický import dat z programu “Stabilita svahu”
 • modelování vody před i za konstrukcí
 • libovolné množství přitížení na povrchu i v hloubce (celoplošné, pásové, lichoběžníkové, silou)
 • libovolné množství osamělých sil vstupujících do výpočtu (modelování kotev, svodidel)
 • automatický výpočet modulu reakce podloží (Schmitt, Ménard, Chadeisson, NF P 94, CUR 155)
 • možnost zadání nelineárního modulu reakce podloží
 • EN 1997 - možnost volby dílčích součinitelů podle Národních příloh
 • EN 1997 - výpočet podle všech návrhových přístupů, uvažování návrhových situací
 • zcela obecný tvar terénu za konstrukcí
 • možnost zadání laviček před konstrukcí
 • vliv zemětřesení (Mononobe–Okabe, Arrango, čínské normy)
 • výpočet zemních tlaků v efektivních i totálních parametrech
 • možnost zadání minimálního dimenzačního tlaku
 • obálka vnitřních sil po fázích budování
 • zatížení konstrukce silou, resp. momentem

Další výhody

Výukové materiály

GEO5 2018

GEO5 2018

Co nová edice přináší?

 • Nový program Stratigrafie
 • Nový program Patky CPT
 • Vykreslování změn v průběhu zadávání a editace prvků
 • Posouzení základu z prostého betonu v programu Patky

Ukázka výstupu z programu Stabilizační pilota

GEO5 Stabilizační pilota - Ukázka výstupu z programu Stabilizační pilota

Výhody výstupního dokumentu GEO5

 • Možnost tvorby vlastní struktury dokumentu
 • Hlavička s logem společnosti
 • Možnost přidat neomezeně obrázků
 • Základní úpravy obrázků
 • Aktualizace obrázků při změně dat

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.

Potřebujete více informací?

Získejte okamžitě cenovou kalkulaci v našem Obchodě nebo nás kontaktujte.