Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

NBR 6118-2014

Nápověda k dimenzování betonových a železobetonových konstrukcí obsahuje následující kapitoly:

  • Materiály, součinitelé, použité značení
  • Posouzení obdélníkového průřezu z prostého betonu
  • Posouzení obdélníkového železobetonového průřezu
  • Posouzení kruhového železobetonového průřezu
  • Posouzení patky na protlačení
  • Návrh podélné výztuže do desky
  • Návrh smykové výztuže do desky

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.