0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Zeminová směs

V rámu "Zeminová směs" se provádí posouzení zeminové směsi. Rám je dostupný pouze pro cementozeminovou stěnu s ocelovým průřezem.

V pravé části je zobrazena obálka tlaků působících na zeď přes všechny výpočty. Obálka je standardně sestavena ze všech fází budování. Tlačítko "Změnit" otevírá dialogové okno "Výběr fází", ve kterém lze stisknutím tlačítek vybrat jednotlivé fáze budování pro sestavení aktuální obálky.

V rámu se dále volí typ zatížení (obdélník, trojúhelník), vzepětí klenby a součinitel proredukci tlaku, který snižuje hodnotu maximálního tlaku působícího na stěnu.

Hodnoty spočtených vnitřních sil (ohybových momentů a posouvajících sil) a maximálního tlaku jsou zobrazeny ve střední části rámu a princip jejich stanovení je shodný jako u výpočtu pažin.

Posouzení může být provedeno na celou výšku stěny, popř. jen do hloubky jámy. V případě stěny kombinované z více průřezů je třeba vybrat konkrétní úsek.

Tlačítko "Podrobně" v pravé části rámu otevírá dialogové okno s podrobnými výsledky.

V rámu lze provést více výpočtů.

Rám "Zeminová směs"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.