Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Monitory

Rám "Monitory" obsahuje tabulku se seznamem zadaných monitorů. Přidání monitorů se provádí v dialogovém okně "Nové monitory". Monitor lze zadat bodový, nebo spojnicový. V dialogové okně se zadávají souřadnice bodu monitoru a aktivita monitoru.

Zadané monitory lze také editovat na desktopu pomocí aktivních objektů.

Program umožňuje zadání libovolného množství bodových a spojnicových monitorů kdekoliv v konstrukci i mimo ni. Monitory mají několik funkcí:

  • zobrazení hodnot veličin v určitém bodě (bodový monitor)
  • zobrazení hodnot rozdílu vzdálenosti dvou bodů oproti předchozí fázi budování d[N], nebo oproti  fázi zadání, kde N je číslo fáze budování (spojnicový monitor)

V bodových monitorech se také zaznamenávají hodnoty veličin v průběhu výpočtu jednotlivých fází. Ty lze pak vypsat do výstupního protokolu nebo použít pro vytvoření grafů.

Seznam veličin, které se zobrazují u jednotlivých monitorů se nastavuje v dilogovém okně "Nastavení monitorů". Okno se otevítá pomocí tlačítka "Nastavení" na vodorovné liště "Monitory".

Rám "Monitory"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.