Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Výpočet účinku zemětřesení

Výpočet únosnosti plošného základu při účinku zemětřesení je stanoven následovně:

kde:

pLE

-

seismická únosnost základové půdy

c

-

soudržnost okolní zeminy

γ

objemová tíha zeminy

d

hloubka základové spáry

B

šířka základu

NCE, NqE, NγE

-

seismické součinitele únosnosti

kde:

KAE, KPE

-

seismické koeficienty zemního tlaku

ρAE

-

kritický úhel porušení

φ

úhel vnitřního tření

kde:

kh

-

vodorovný seismický součinitel

kv

-

svislý seismický součinitel

Poznámka: V případě, že vychází úhel α záporný, tj. φ < θ, pak je seismická únosnost základové půdy pLE = 0.

Literatura:

Richards Jr., R.; et al. SEISMIC BEARING CAPACITY AND SETTLEMENTS OF FOUNDATION. J.Geotech. Engrg. 1993, 4 (119)

Das, B. M. Principles of Soil Dynamics, 3rd ed.; California State University: Sacramento, 2016.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.