0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Únosnost výztuhy na přetržení

Dlouhodobá návrhová pevnost výztuhy na přetržení Rt se vypočte ze zadaných vlastností geovýztuhy:

  • Standardním způsobem:

kde:

Rt

-

dlouhodobá návrhová pevnost výztuhy

Tult

-

krátkodobá charakteristická pevnost výztuhy

RFCR

-

redukční součinitel dlouhodobého přetváření výztuhy (určen podle požadované životnosti výztuhy)

RFD

-

redukční součinitel trvanlivosti výztuhy (určen podle pH zeminy)

RFID

-

redukční součinitel porušení výztuhy při ukládání do zeminy (určen podle velikosti zrn zeminy)

FSUNC

-

celkový součinitel nejistoty modelu

Poznámka: Při výpočtu únosnosti na přetržení v programu "Redi-Rock Wall" se součinitel FSUNC neuvažuje.

kde:

Rt

-

dlouhodobá návrhová pevnost výztuhy

Tult

-

krátkodobá charakteristická pevnost výztuhy

A1

-

součinitel životnosti výztuhy

A2

-

součinitel narušení výztuhy zhutňováním

A3

-

součinitel zpracování výztuhy

A4

-

součinitel vlivu prostředí

A5

-

součinitel dynamických účinků

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.