Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Posouzení obdélníkového průřezu z prostého betonu

Průřez je obdélníkový, namáhaný ohybovým momentem M, normálovou sílou P (působí v těžišti průřezu) a posouvající silou Vn.

Smyková únosnost je počítána podle vzorce (čl. 22.5.5, čl. 14.5.5.1):

Posouzení průřezu namáhaného momentem a normálovou silou se vypočte podle následujících vztahů (čl. 21.2, čl. 14.5.2-4):

pro tlačenou stranu:

kde:

pro taženou stranu:

kde:

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.