Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Posouzení obdélníkového průřezu z prostého betonu

Průřez je obdélníkový, namáhaný ohybovým momentem M, normálovou sílou P (působí v těžišti průřezu) a posouvající silou Vn.

Smyková únosnost je počítána podle vzorce (čl. 22.5.4, čl. 9.3.5):

Posouzení průřezu namáhaného momentem a normálovou silou se vypočte podle následujících vztahů (čl. 22.5.3, čl. 9.3.5):

pro tlačenou stranu:

kde:

pro taženou stranu:

kde:

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.