0

GEO5 software

Modelování podloží

Vytvoření 3D modelu podloží

Základním programem pro vytvoření 3D modelu podloží je program Stratigrafie.

Postup modelování odpovídá práci geologa:

  • Zadání dat z IG průzkumu – vrtů, hydrovrtů, CPT, SPT atd.
  • Interpretace zadaných dat a vytvoření zemních profilů
  • Vytvoření 2D řezů podobné CAD programům
  • Automatické vytvoření 3D modelu podle zadaných řezů

Veškeré zadaná data lze použít pro vytváření geologické dokumentace.

GEO5 Software - 3D model podloží z dat geologického průzkumu.

Export dat do programů GEO5

3D model lze využít i jako soubor vstupních dat pro všechny ostatní programy GEO5 – do 1D programů (např. pro plošné či hlubinné zakládání) lze kopírovat zemní profily z libovolných souřadnic, do 2D programů (např. pro stabilitní výpočty) lze přenést celý řez modelem. Veškerá zadaná data lze použít pro vytváření geologické dokumentace.

Celý model může být exportován do ostatních programů v různých formátech (např. IFC, DWG, DXF, LandXML) a dále využit v rámci BIM modelování.

GEO5 Software - Export dat z programu Stratigrafie pro další využití v programech GEO5.

Modelování zemních prací

Pomocí rozšiřujícího modulu Stratigrafie - Zemní práce lze na hotovém 3D modelu provádět různé úpravy – hloubit základové jámy, provádět náspy, modelovat liniové a plošné stavby. V jednotlivých fázích budování lze vypočítat kubatury nasypaných i vyhloubených zemin, případně změnu objemu vody nad terénem.

GEO5 Software - Modelování zemních prací a fází budování v čase.

GEO5 šetří Váš čas!

Více názorů

Vyzkoušejte si práci s programy GEO5

Aktivujte si zdarma 14denní zkušební verzi bez výpočetních omezení.