Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

GEO5

Geologický průzkum

Programy GEO5 umožnují zpracování dat z geologického průzkumu, tvorbu geologické dokumentace a vytvoření geologického modelu podloží. Z vytvořených modelů lze exportovat data přímo do výpočetních programů.

Programy na zpracování dat z geologického průzkumu

Program GEO5 Stratigrafie je určen především pro inženýrské geology, hydrogeology, ale zároveň i pro geotechniky a organizace zabývající se průzkumnými pracemi ve stavebnictví. Program umožňuje vytváření běžné dokumentace vrtů a výstupních protokolů různých typů polních zkoušek a jednoduché konstruování geologických řezů a profilů. V programu lze následně všechna data propojit a vytvořit 3D model podloží, který se stává základem pro práci geotechniků - data lze exportovat přímo do výpočetních programů GEO5.

Tento přístup je základem pro BIM modelování ve stavebnictví. Všechna zadaná a interpretovaná data jsou stále elektronicky dostupná i pro všechny další složky, které se podílí na stavebním procesu a následné správě.

Program Stratigrafie je neustále rozvíjen, připravují se moduly pro modelování terénních úprav, umístění konstruovaných staveb přímo do 3D modelu podloží, vyhodnocování a zpracování laboratorních zkoušek a další.

V současné době jsou pro program Stratigrafie dostupné moduly Dokumentace a Řezy.

Modul Stratigrafie - Dokumentace je určen k tvorbě podrobné dokumentace o provedených zkouškách jako jsou vrty, kopané sondy, hydrogeologické vrty, CPT, SPT, dynamické penetrace a další. Výhodou je i možnost vytváření uživatelem vlastních protokolů a jednoduché vkládání vlastních přidaných dat.

GEO5-2019-Video-Stratigrafie-Dokumentace
Podívejte se na krátké video jak pracovat v modulu Stratigrafie - Dokumentace.

Modul Stratigrafie - Řezy umožňuje snadnou tvorbu IG řezů bez nutnosti použití dalších CAD programů. Geologickou interpretaci je možné provést propojením jednotlivých vrstev. Do vytvořeného řezu lze vykreslit i hladiny podzemní vody, stavby a vložit libovolné uživatelské popisy.

GEO5-2018-Stratigraphy-video-presentation
Podívejte se na krátké video jak pracovat v modulu Stratigrafie - Řezy.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Příbuzné programy:

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.

Potřebujete více informací?

Získejte okamžitě cenovou kalkulaci v našem Obchodě nebo nás kontaktujte.