Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

GEO5

Geologický průzkum

Programy GEO5 umožnují zpracování dat z geologického průzkumu, vytvoření geologického modelu podloží a tvorbu geologické dokumentace. Z vytvořených modelů lze exportovat data přímo do výpočetních programů. Také lze modelovat náspy a zářezy staveb a počítat kubatury zemních prací.

Programy na zpracování dat z geologického průzkumu

Program GEO5 Stratigrafie je určen ke zpracování dat z geologického průzkumu (vrty, dynamická penetrace, CPT…), vytvoření 2D a 3D modelu podloží a následného exportu řezů a profilů do výpočetních programů.

GEO5-2018-Stratigraphy-video-presentation

Modul Stratigrafie - Dokumentace je určen k tvorbě podrobné dokumentace o provedených zkouškách (vrty, kopané sondy, hydrogeologické vrty, CPT, SPT, dynamické penetrace … ) a vytvořených zemních profilech.

Modul Stratigrafie - Řezy je určen k tvorbě rovných i lomených geologických řezů spolu se zobrazením polních zkoušek, legendy a staničení.

Program Terén umožňuje zhotovit digitální model terénu a vrstev podloží ze zadaných resp. importovaných bodů, hran a vrtů. Z vytvořených modelů lze spouštět ostatní programy GEO5. Dále program umožňuje jednoduché definování staveb a stavebních úprav a následný výpočet objemu výkopových prací a násypů.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Příbuzné programy:

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.

Potřebujete více informací?

Získejte okamžitě cenovou kalkulaci v našem Obchodě nebo nás kontaktujte.