Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 software

Geologický průzkum

Programy GEO5 umožnují zpracování dat z geologického průzkumu, tvorbu geologické dokumentace a vytvoření geologického modelu podloží. Z vytvořených modelů lze exportovat data přímo do výpočetních programů.

Programy na zpracování dat z geologického průzkumu

Program GEO5 Stratigrafie je určen především pro inženýrské geology, hydrogeology, ale zároveň i pro geotechniky a organizace zabývající se průzkumnými pracemi ve stavebnictví. Program umožňuje vytváření běžné dokumentace vrtů a výstupních protokolů různých typů polních zkoušek a jednoduché konstruování geologických řezů a profilů. V programu lze následně všechna data propojit a vytvořit 3D model podloží, který se stává základem pro práci geotechniků - data lze exportovat přímo do výpočetních programů GEO5.

Tento přístup je základem pro BIM modelování ve stavebnictví. Všechna zadaná a interpretovaná data jsou stále elektronicky dostupná i pro všechny další složky, které se podílí na stavebním procesu a následné správě.

Více informací o našem pojetí geotechnického BIMu v programech GEO5.

Pracovní postup ve Stratigrafii

Pracovní postup můžeme rozdělit do tří kroků. Základem je tvorba dokumentace vrtů, poté tvorba inženýrsko-geologických řezů a z nich vytvoření 3D modelu podloží.

Vytvořený model lze dále upravovat pomocí modulu Stratigrafie - Zemní práce.

Moduly Stratigrafie

Modul Stratigrafie - Dokumentace je určen k tvorbě podrobné dokumentace o provedených zkouškách jako jsou vrty, kopané sondy, hydrogeologické vrty, CPT, SPT, dynamické penetrace a další. Výhodou je i možnost vytváření uživatelem vlastních protokolů a jednoduché vkládání vlastních přidaných dat.

Modul Stratigrafie - Řezy umožňuje snadnou tvorbu IG řezů bez nutnosti použití dalších CAD programů. Geologickou interpretaci je možné provést propojením jednotlivých vrstev. Do vytvořeného řezu lze vykreslit i hladiny podzemní vody, stavby a vložit libovolné uživatelské popisy.

Modul Zemní práce je určen k modelování staveb (základových jam, liniových staveb, silnic, lomů, výsypek a svahů) a výpočtům kubatur zemních prací a posunů terénu. Dále umožňuje zkonstruovat řezy a exportovat je do programů GEO5.

Další moduly se připravují pro interakci základu a podloží, vyhodnocování a zpracování laboratorních zkoušek.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.

GEO5 šetří Váš čas!

Více názorů

Potřebujete více informací?

Získejte okamžitě cenovou kalkulaci v našem Obchodě nebo nás kontaktujte.