Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Posouzení - mezní stavy

V závislosti na nastavení v záložce "Výpočet zdí" se redukují parametry zemin. Výsledkem je využití výztuhy, která se srovnává se 100 %.  

Posouzení na přetržení:

kde:

Fx

-

síla přenesená výztuhou

Rt

-

dlouhodobá návrhová pevnost výztuhy na přetržení

Posouzení na vytržení:

kde:

Fx

-

síla přenesená výztuhou

Tp

-

únosnost výztuhy na vytržení

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.