Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Winkler-Pasternakovy konstanty C1 a C2

Winklerův-Pasternakův model podloží pro případ řešení pružné vrstvy zavádí  požadavek rovnováhy ve svislém směru:

kde:

c1, c2

-

konstanty charakterizující Winkler - Pasternakův model

w

-

posun ve svislém směru

fz

-

svislé zatížení vrstvy

Do výpočtu vstupuje pružné podloží pomocí lokálních matic tuhosti, které se přičítají k maticím tuhosti jednotlivých prvků, pokud spočívají na podloží. Výstupem programu je kontaktní napětí σ.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.