0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Winkler-Pasternakovy konstanty C1 a C2

Winklerův-Pasternakův model podloží pro případ řešení pružné vrstvy zavádí  požadavek rovnováhy ve svislém směru:

kde:

c1, c2

-

konstanty charakterizující Winkler - Pasternakův model

w

-

posun ve svislém směru

fz

-

svislé zatížení vrstvy

Do výpočtu vstupuje pružné podloží pomocí lokálních matic tuhosti, které se přičítají k maticím tuhosti jednotlivých prvků, pokud spočívají na podloží. Výstupem programu je kontaktní napětí σ.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.