0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Zmenšovací součinitel

Zmenšovací součinitel ψ pro |δ| < φ

φ [°]

ψ při |δ| / φ

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

10

1,00

0,989

0,962

0,929

0,898

0,864

15

1,00

0,979

0,934

0,881

0,830

0,775

20

1,00

0,968

0,901

0,824

0,752

0,678

25

1,00

0,954

0,860

0,759

0,666

0,574

30

1,00

0,937

0,811

0,686

0,574

0,467

35

1,00

0,916

0,752

0,603

0,475

0,362

40

1,00

0,886

0,682

0,512

0,375

0,262

45

1,00

0,848

0,600

0,414

0,276

0,174

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.