Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Pažení posudek

Program poskytuje komplexní analýzu kotvených a rozepřených pažicích konstrukcí metodou závislých tlaků.

Umožňuje výpočet reálného chování konstrukce v průběhu budování, výpočet deformací a vnitřních sil na konstrukci, posouzení vnitřní stability kotevního systému, dimenzování průřezů z oceli resp. železobetonu a posouzení kotev.

Pro rychlý návrh konstrukcí je určen program GEO5 Pažení návrh, který počítá nutnou délku konstrukce v zemině, vnitřní síly na konstrukci a únosnost železobetonových, ocelových nebo dřevěných průřezů.

 • Program dostupný v balíčcích:

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.

Vlastnosti programu

 • výpočet metodou závislých tlaků resp. zatížení konstrukce zemním tlakem je redistribuováno v závislosti na skutečné deformaci
 • možnost dimenzování široké škály předdefinovaných průřezů:
  • pilotové stěny (nesouvislé, tangenciální, převrtávané)
  • záporové pažení (Berlínská stěna) - ocelové průřezy (I, HEB)
  • štětové stěny
   • ocelové průřezy (Skyline, Arcelor Mittal, Vítkovice Steel, Agastyl, ThyssenKrupp, Gerdau, Bethlehem Steel, Mer Lion Metals)
   • vinylové průřezy (ESP Everlast Synthetic Products)
  • železobetonové obdélníkové stěny (Milánská stěna)
  • kombinované ocelo-betonové průřezy
  • dřevěné pilotové stěny
  • jiné - vlastní zadání průřezových charakteristik
 • možnost zadání stěny tvořené dvěma řadami pilot
 • kotvené, vetknuté a rozepřené stěny
 • obecně vrstevnaté prostředí
 • zabudovaná databáze zemin podle ČSN 73 1001
 • libovolné množství přitížení na povrchu i v hloubce (celoplošné, pásové, lichoběžníkové, silou)
 • modelování vody před i za konstrukcí, možnost modelování artézské vody
 • libovolné množství osamělých sil vstupujících do výpočtu (modelování kotev, svodidel)
 • zabudovaná dababáze kotev:
  • předpínací kotvy tyčové (VSL, Dywidag, ARCO, SAS)
  • pramencové kotvy (VSL, Dywidag)
  • šroubovací kotvy Helix (Helical Anchors Ltd, Chance, MacLean)
  • tyčové kotvy nepředpínací (VSL, Minova)
  • kotevní táhlo
 • posouzení únosnosti kotev (Únosnost na přetržení, Únosnost na vytržení ze zeminy, Únosnost na vytržení ze zálivky))
 • výpočet nepředpjatých kotev a svorníků
 • automatický výpočet modulu reakce podloží (Schmitt, Ménard, Chadeisson)
 • automatická nebo manuální iterace modulu reakce podloží
 • možnost zadání nelineárního modulu reakce podloží
 • EN 1997 - možnost volby dílčích součinitelů podle Národních příloh
 • EN 1997 - výpočet podle všech návrhových přístupů, uvažování návrhových situací
 • zcela obecný tvar terénu za konstrukcí
 • možnost zadání laviček před konstrukcí
 • vliv zemětřesení (Mononobe–Okabe, Arrango, čínské normy)
 • možnost posouzení hydraulického zdvihu a vyplavování zeminy
 • možnost posouzení využití pasivního odporu 
 • výpočet zemních tlaků v efektivních i totálních parametrech
 • možnost zadání minimálního dimenzačního tlaku
 • možnost zadání rozpěr, pružin
 • teplotní zatížení rozpěry
 • obálka vnitřních sil po fázích budování
 • dimenzování průřezů (ocel, beton, dřevo) podle různých norem a standardů
 • zatížení konstrukce silou, resp. momentem
 • posouzení únosnosti železobetonových, ocelových nebo dřevěných průřezů podle různých norem (ČSN, EC, BS, SNip atd.)

Další výhody

Výukové materiály

Novinky v GEO5 2022

GEO5 2022
 • Geotechnický BIM v programech GEO5
 • Nový typ modelování kotev
  (MKP)
 • Analýza únosnosti pilot podle německé normy EA-Pfähle
  (Pilota)
 • Únosnost pilot podle De Beerovy metody podle NBN EN1997-1 ANB
  (Pilota CPT)
 • Znázornění zatížení a pružin
  (Skupina pilot)
 • Slovenská a nizozemská lokalizace

Ukázka výstupu z programu Pažení posudek

GEO5 Pažení posudek - Ukázka výstupu z programu Pažení posudek

Výhody výstupního dokumentu GEO5

 • Možnost tvorby vlastní struktury dokumentu
 • Hlavička s logem společnosti
 • Možnost přidat neomezeně obrázků
 • Základní úpravy obrázků
 • Aktualizace obrázků při změně dat

Napojení na programy

Program umožňuje přenést některá data k dalšímu posouzení do následujících programů:

Více o možnostech propojení programů GEO5.

Typy pažících konstrukcí:

Program GEO5 Pažení posudek umožňuje návrh následujících typů pažících konstrukcí a stěn:

 

GEO5 šetří Váš čas!

Více názorů

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.