0

GEO5 Software

Pažení posudek

Program poskytuje komplexní analýzu kotvených a rozepřených pažicích konstrukcí metodou závislých tlaků.

Umožňuje výpočet reálného chování konstrukce v průběhu budování, výpočet deformací a vnitřních sil na konstrukci, posouzení vnitřní stability kotevního systému, dimenzování průřezů z oceli resp. železobetonu a posouzení kotev.

Pro rychlý návrh konstrukcí je určen program GEO5 Pažení návrh, který počítá nutnou délku konstrukce v zemině, vnitřní síly na konstrukci a únosnost železobetonových, ocelových nebo dřevěných průřezů.

24 375 Kč Lokální licence
3 656 Kč Roční Maintenance
 • Program dostupný v balíčcích:

Vlastnosti programu

 • Výpočet metodou závislých tlaků resp. zatížení konstrukce zemním tlakem je redistribuováno v závislosti na skutečné deformaci
 • Možnost dimenzování široké škály předdefinovaných průřezů:
  • Pilotové stěny (nesouvislé, tangenciální, převrtávané)
  • Záporové pažení (Berlínská stěna) - ocelové průřezy (I, HEB)
  • Štětové stěny
   • Ocelové průřezy (Skyline, Arcelor Mittal, Vítkovice Steel, Agastyl, ThyssenKrupp, Gerdau, Bethlehem Steel, Mer Lion Metals)
   • Vinylové průřezy (ESP Everlast Synthetic Products)
  • Železobetonové obdélníkové stěny (Milánská stěna)
  • Kombinované ocelo-betonové průřezy
  • Dřevěné pilotové stěny
  • Jiné - vlastní zadání průřezových charakteristik
 • Kotvené, vetknuté a rozepřené stěny
 • Obecně vrstevnaté prostředí
 • Zabudovaná databáze zemin podle ČSN 73 1001
 • Libovolné množství přitížení na povrchu i v hloubce (celoplošné, pásové, lichoběžníkové, silou)
 • Modelování vody před i za konstrukcí, možnost modelování artézské vody
 • Zabudovaná dababáze kotev:
  • předpínací kotvy tyčové (VSL, Dywidag, ARCO, SAS)
  • pramencové kotvy (VSL, Dywidag)
  • šroubovací kotvy Helix (Helical Anchors Ltd, Chance, MacLean)
  • tyčové kotvy nepředpínací (VSL, Minova)
  • kotevní táhlo
 • Posouzení únosnosti kotev (únosnost na přetržení, únosnost na vytržení ze zeminy, únosnost na vytržení ze zálivky))
 • Výpočet nepředpjatých kotev a svorníků
 • Posouzení vnitřní stability konstrukce
 • Automatický výpočet modulu reakce podloží (Schmitt, Ménard, Chadeisson)
 • Automatická nebo manuální iterace modulu reakce podloží
 • EN 1997 - možnost volby dílčích součinitelů podle Národních příloh
 • EN 1997 - výpočet podle všech návrhových přístupů, uvažování návrhových situací
 • Zcela obecný tvar terénu za konstrukcí
 • Možnost zadání laviček před konstrukcí
 • Výpočet zemních tlaků v efektivních i totálních parametrech
 • Vliv zemětřesení (Mononobe–Okabe, Arrango, čínské normy)
 • Možnost posouzení hydraulického zdvihu a vyplavování zeminy
 • Možnost zadání minimálního dimenzačního tlaku
 • Možnost zadání rozpěr, pružin
 • Obálka vnitřních sil po fázích budování
 • Zatížení konstrukce silou, resp. momentem
 • Posouzení únosnosti železobetonových, ocelových nebo dřevěných průřezů podle různých norem (ČSN, EC, BS, SNip atd.)

Další výhody

24 375 Kč Lokální licence
3 656 Kč Roční Maintenance
 • Program dostupný v balíčcích:

Výukové materiály

Napojení na programy

Program umožňuje přenést některá data k dalšímu posouzení do následujících programů:

Více o možnostech propojení programů GEO5.

Ukázka výstupu z programu Pažení posudek

GEO5 Pažení posudek - Ukázka výstupu z programu Pažení posudek

Výhody výstupního dokumentu GEO5

 • Možnost tvorby vlastní struktury dokumentu
 • Hlavička s logem společnosti
 • Možnost přidat neomezeně obrázků
 • Základní úpravy obrázků
 • Aktualizace obrázků při změně dat

Novinky v GEO5 2024

GEO5 2024
 • Nový program Laboratoř
 • Cloud Connection
 • Hoek-Brown model (FEM)
 • Velkoformátové tiskové výstupy (Stratigrafie)
 • IFC - nové zadávání uživatelských dat

Typy pažících konstrukcí:

Program GEO5 Pažení posudek umožňuje návrh následujících typů pažících konstrukcí a stěn:

 

GEO5 šetří Váš čas!

Více názorů

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.