0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Kotvení základu zdí

V programu "Úhlová zeď" lze zadat kotvení základu zdi. Zadává se umístění kotvy, rozměry vrtu, a vzdálenost kotev.

Pro kotvu jsou definovány dva mezní stavy únosnosti:

  • únosnost na vytržení Re (kN/m) ze zeminy
  • únosnost na přetržení kotvy Rt (kN)

Kotvení základu zdi

Únosnosti je buď možné zadat, nebo se dopočítají ze zadaných hodnot podle následujících vztahů:

kde:

Tp

-

únosnost na vytržení

d

-

průměr vrtu

a

-

boční adheze

SFe

-

stupeň bezpečnosti na vytržení

kde:

Rt

-

únosnost na přetržení

ds

-

průměr kotvy

fy

-

pevnost materiálu kotvy

SFt

-

stupeň bezpečnosti na přetržení

Orientační hodnoty únosnosti na vytržení

Materiál

Boční adheze

[N/mm2]

Únosnost na vytržení [kN/m]

65 mm

75 mm

90 mm

100 mm

150 mm

Měkká jílovitá břidlice

0,21 - 0,83

42 - 169

49 - 195

59 - 234

65 - 260

98 - 391

Pískovec

0,83 - 1,73

169 - 350

195 - 407

234 - 486

260 - 543

391 - 562

Břidlice, tvrdá jílovitá břidlice

0,86 - 1,38

175 - 281

202 - 325

243 - 390

270 - 433

405 - 562

Měkký vápenec

1,00 - 1,52

204 - 310

235 - 358

282 - 429

314 - 477

471 - 562

Granit, Basalt

1,72 - 3,10

351 - 562

405 - 562

486 - 562

540 - 562

562 - 562

Beton

1,38 - 2,76

281 - 562

325 - 562

390 - 562

433 - 562

562 - 562

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.