0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Výpočet smykové síly v hřebu

Při posuzování smykové únosnosti hřebu se smyková plocha uvažuje v maximální hloubce rozrušené vrstvy. Smyková sila Fs se určí na základě sil působících na blok zeminy pod hřebem.

Smyková síla ve hřebu

kde:

Fs

-

smyková síla působící na hřeb

W

-

vlastní tíha bloku

Fnail

-

síla v hřebu

Fw

-

síla od proudění

lv

-

svislá vzdálenost

lh

-

vodorovná vzdálenost

t

-

tloušťka rozrušené vrstvy

ω

-

sklon svahu

α

-

sklon hřebíku

φ

-

úhel vnitřního tření v rozrušené vrstvě

c

-

soudržnost rozrušené vrstvy

A

-

plocha bloku v rovině smyku

Je-li uvážováno proudění, program počítá s vodou v celé tloušťce rozrušené vrstvy.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.