Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Výpočet smykové síly v hřebu

Při posuzování smykové únosnosti hřebu se smyková plocha uvažuje v maximální hloubce rozrušené vrstvy. Smyková sila Fs se určí na základě sil působících na blok zeminy pod hřebem.

Smyková síla ve hřebu

kde:

Fs

-

smyková síla působící na hřeb

W

-

vlastní tíha bloku

Fnail

-

síla v hřebu

Fw

-

síla od proudění

lv

-

svislá vzdálenost

lh

-

vodorovná vzdálenost

t

-

tloušťka rozrušené vrstvy

ω

-

sklon svahu

α

-

sklon hřebíku

φ

-

úhel vnitřního tření v rozrušené vrstvě

c

-

soudržnost rozrušené vrstvy

A

-

plocha bloku v rovině smyku

Je-li uvážováno proudění, program počítá s vodou v celé tloušťce rozrušené vrstvy.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.