0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Výpočet modulu horizontální reakce podloží Er

Modul horizontální reakce podloží Er je možné spočítat při znalosti presiometrického modulu Em a součinitele αp podle vztahu:

kde:

Em

-

presiometrický (Menardův) modul [MPa]

αp

-

součinitel typu zeminy (viz níže uvedená tabulka)

Orientační hodnoty EmaPlim

Zeminy

Em [MPa]

Plim [MPa]

Nesoudržné

kypré

0 - 3,5

0 - 0,5

středně ulehlé

3,5 - 12

0,5 - 1,5

ulehlé

12 - 22,5

1,5 - 2,5

velmi ulehlé

> 22,5

> 2,5

Soudržné

kašovité

0 - 2,5

0 - 0,2

měkké

2,5 - 5

0,2 - 0,4

tuhé

5 - 12

0,4 - 0,8

pevné

12 - 25

0,8 - 1,6

tvrdé

> 25

> 16

Hodnoty součinitele typu zeminy αp

Typ zeminy

Rašelina

Jíl, hlína

Usazeniny

Písky

Písky a štěrky

αp

Em / Plim

αp

Em / Plim

αp

Em / Plim

αp

Em / Plim

αp

Překonsolidované

1

> 16

1,0

> 14

0,67

> 12

0,5

> 10

0,33

Normálně konsolidované

1

9 - 16

0,67

8 - 14

0,5

7 - 12

0,33

6 - 10

0,25

Nekonsolidované

-

7 - 9

0,5

5 - 8

0,5

5 - 7

0,33

-

0,25

Literatura:

Menard, L. F.: Proceedings of the 6th International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Montreal, Vol. 2, 1965, pp. 295 - 299 (tabulka 2.29 a 2.30).

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.