Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Výpočet modulu horizontální reakce podloží Er

Modul horizontální reakce podloží Er je možné spočítat při znalosti presiometrického moduluEm a součinitele αp podle vztahu:

kde:

Em

-

presiometrický (Menardův) modul [MPa]

αp

-

součinitel typu zeminy (viz níže uvedená tabulka)

Orientační hodnoty EmaPlim

Zeminy

Em [MPa]

Plim [MPa]

Nesoudržné

kypré

0 - 3,5

0 - 0,5

středně ulehlé

3,5 - 12

0,5 - 1,5

ulehlé

12 - 22,5

1,5 - 2,5

velmi ulehlé

> 22,5

> 2,5

Soudržné

kašovité

0 - 2,5

0 - 0,2

měkké

2,5 - 5

0,2 - 0,4

tuhé

5 - 12

0,4 - 0,8

pevné

12 - 25

0,8 - 1,6

tvrdé

> 25

> 16

Hodnoty součinitele typu zeminyαp

Typ zeminy

Rašelina

Jíl, hlína

Usazeniny

Písky

Písky a štěrky

αp

Em / Plim

αp

Em / Plim

αp

Em / Plim

αp

Em / Plim

αp

Překonsolidované

1

> 16

1,0

> 14

0,67

> 12

0,5

> 10

0,33

Normálně konsolidované

1

9 - 16

0,67

8 - 14

0,5

7 - 12

0,33

6 - 10

0,25

Nekonsolidované

-

7 - 9

0,5

5 - 8

0,5

5 - 7

0,5

-

0,25

Literatura:

Menard, L. F.: Proceedings of the 6th International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Montreal, Vol. 2, 1965, pp. 295 - 299 (tabulka 2.29 a 2.30).

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.