0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Nový datový typ

U přidání nového datového typu volíme nejprve zdroj dat - lze použít:

  • Globální datové typy - datové typy již používané v základních šablonách, které jsou součástí globálních knihoven programů GEO5.
  • Existující lokální datové typy - datové typy používané v uživatelských šablonách
  • Založit nový datový typ - můžeme definovat vlastní datový typ

Globální typy lze podle potřeby měnit a upravovat (název, značky a jednotky) nelze ale změnit typ, např. text na tabulku. Pokud nějaký typ chybí, lze ho přidat vybráním z globální knihovny nebo uživatelské databáze. Pokud se požadovaný typ v databázi nenachází, lze ho vytvořit. Nově vytvořený typ je automaticky uložen do uživatelské databáze.

Lze definovat data různých typů:

  • text
  • datum, čas
  • výčet
  • číslo - zde se definují i jednotky, které jsou při změně systému jednotek automaticky přepočteny
  • tabulky - buď obecné nebo s povinným údajem hloubky, mocnosti vrstvy nebo rozmezí od-do
  • skupina - vytvoří záložku s daty ve skupině

Vždy je výhodné používat již zavedené datové typy. Definujeme-li například novou šablonu a chceme přidat položku "Vrtací stroj", je vždy lepší najít položku v globální knihovně - v tomto případě "Vrtací souprava". Popis můžeme upravit při tvorbě šablony - ale příslušná data (zde jméno stroje) obsažená v jiných šablonách nebo importovaná z různých již definovaných formátů se budou do tohoto datového typu automaticky načítat.

Výběr datového typu do šablony

Takto definovaná uživatelská data zkoušky se pak zadávají u konkrétní zkoušky v rámu "Zkoušky" (program Stratigrafie) popř. v rámu příslušné laboratorní zkoušky (program Laboratoř).

Pro přehlednost lze data zařadit do skupin (vytvořením datového typu Skupina), které určují záložky u zadávání konkrétní zkoušky.

Využití editačních skupin v rámu "Zkoušky"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.