Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Ovládací lišta - Výsledky

Ovládací lišta obsahuje následující ovládací prvky:

Ovládací lišta "Nastavení zobrazení grafických výsledků"

Funkce jednotlivých prvků jsou následující:

Hodnoty ve fázích výpočtu

  • zobrazí spočtené hodnoty, a to buď celkové, nebo oproti vybrané fázi budování

Typ veličiny

Podrobné výsledky

  • v seznamu "Veličina" zobrazí podrobné výsledky

Plošné zobrazení

  • umožňuje zapnout/vypnout zobrazení izolinií a izoploch v kresbě na desktopu

Síť

Zobrazení deformací

  • umožňuje zobrazení typu deformace - konstrukce nedeformovaná /deformovaná (deformace velikostí, nebo pomocí koeficientu)

Nástrojová lišta obsahuje nejčastěji používané ovládací prvky, potřebné ke zobrazení výsledků na desktopu. Detailní nastavení zobrazení výsledků obsahuje rám "Nastavení kreslení : Výpočet", ve kterém lze upřesnit zobrazení výsledků na desktopu.

Výsledky lze stejně jako u ostatních programů GEO5 ukládat a tisknout. Zobrazení kresby lze také měnit v rámu "Nastavení kreslení". 

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.