Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Součinitele pro svah

Výpočet aplikuje následující součinitele:

Součinitele parametrů zemin:

Součinitel redukce úhlu vnitřního tření :

f ms

1,00

Součinitel redukce efektivní soudržnosti :

f ms

1,60

Součinitel redukce neodv. smykové pevnosti :

f ms

1,00

Součinitele redukce odporu:

Součinitel redukce odporu na posunutí :

f s

1,20

Součinitel redukce na vytržení geovýztuhy :

f p

1,30

Součinitel redukce na posunutí po geovýztuze :

f s

1,30

Součinitele zatížení:

Stálé zatížení - konstrukce :

f fs

1,50

Stálé zatížení - přitížení :

f f

1,20

Proměnné zatížení - přitížení :

f q

1,30

Zatížení působící příznivě

f

1,00

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.