0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Součinitele pro svah

Výpočet aplikuje následující součinitele:

Součinitele parametrů zemin:

Součinitel redukce úhlu vnitřního tření :

f ms

1,00

Součinitel redukce efektivní soudržnosti :

f ms

1,60

Součinitel redukce neodv. smykové pevnosti :

f ms

1,00

Součinitele redukce odporu:

Součinitel redukce odporu na posunutí :

f s

1,20

Součinitel redukce na vytržení geovýztuhy :

f p

1,30

Součinitel redukce na posunutí po geovýztuze :

f s

1,30

Součinitele zatížení:

Stálé zatížení - konstrukce :

f fs

1,50

Stálé zatížení - přitížení :

f f

1,20

Proměnné zatížení - přitížení :

f q

1,30

Zatížení působící příznivě

f

1,00

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.