0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Únosnost - SPT

V rámu "Únosnost" se posuzuje svislá únosnost piloty. Program počítá svislou únosnost podle metody zvolené v rámu Nastavení:

Zadává se hodnota návrhového zatížení.

Výpočet může být proveden pro nejhorší zkoušku, průměr ze všech zadaných zkoušek nebo konkrétní zkoušku vybranou z rozbalitelného seznamu.

Dále se volí metodika posouzení podle stupně bezpečnosti nebo teorie mezních stavů. Požadovaný stupeň bezpečnosti na únosnost nebo redukce únosnosti na patě a plášti se zadavjí přímo v tomto rámu.

Tlačítko "Podrobně" otevírá dialogové okno s výpisem podrobných výsledků posouzení.

Rám "Únosnost"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.