0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Parametry kombinací MSÚ

V dialogovém okně  "Nová kombinace zatěžovacích stavů" se zadávají následující parametry:

Název kombinace

Před polem pro zadání názvu kombinace je znázorněn stručný výpis kombinace. Všechny obsažené zatěžovací stavy jsou zaznamenány formou jejich identifikátorů, hlavní proměnná zatížení jsou přesunuta na začátek výpisu a oddělena od ostatních ZS dvojtečkou.

Druh kombinace (pouze pro kombinace dle EN 1990)

Pro mezní stav únosnosti lze vytvářet následující kombinace:

Základní

-

Základní kombinace dle vztahu 6.10 normy EN 1990.

Alternativní

-

Kombinace dle vztahů 6.10a a 6.10b normy EN 1990. V tomto případě se ve výpočtech uvažují dvě varianty kombinací, jedna s redukovanými stálými ZS a druhá s redukovaným hlavním proměnným ZS.

Mimořádná

-

Mimořádné kombinace dle 6.11.

Výběr zatěžovacích stavů

Tabulka se zatěžovacími stavy umožňuje výběr zatěžovacích stavů, které budou zahrnuty v kombinaci. Zatěžovací stav lze do kombinace přidat zaškrtnutím políčka ve sloupci "Uvažovat" u příslušného ZS. Další nastavení v tabulce závisí na výběru způsobu zadávání zatížení v záložce "Materiály a normy".

Zatížení podle EN 1990

Ve sloupci "Uvažovat" je u každého zatěžovacího stavu k dispozici i druhé zaškrtávací políčko, které umožňuje nastavit příznivé působení stálých ZS (použití součinitele γf, inf) resp. zadat proměnné zatížení jako hlavní. Počet hlavních proměnných zatížení v kombinaci není omezen.

Pro kombinace druhu "Mimořádné" lze zadat mimořádné zatížení (výběr probíhá pouze ze zatěžovacích stavů s typem "Mimořádné"). U mimořádných kombinací je též nutné vybrat, zda hlavní proměnné zatížení má být redukováno součinitelem ψ1 nebo ψ2.

Obecné zatížení

U každého zatěžovacího stavu lze zadat součinitel uplatnění, kterým lze upravit míru zapojení zatěžovacího stavu do kombinace.

Dialogové okno "Nová kombinace zatěžovacích stavů"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.